لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

تصاوير منتخب از مراسم خرره مالي (گلمالي) عاشورا - قسمت اول
iconبازدید: iconدسته: خرم آباد - آئين سوگواري
معرفي بازي جنگ چوب
iconبازدید: iconدسته: بازي هاي محلي - جنگ چوب

اين بازي در روستاهاي بختياري نشين تابعه شهرستان اليگودرز بيشتر رايج است طي صحبتي مردان سالخورده ساكن دره تحت اشترانكوه لرستان اظهار داشتند كه اين ورزش رزمي بيشتر به شمشيربازي و جنگ شمشير شبيه است و جوانان با يادگيري آن در قديم آمادگي خود را براي شركت در جنگ ها حفظ مي كردند و اين بازي از ديرباز در منطقه بختياري رواج داشته و از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است.

در ميداني به وسعت يكصد متر مربع اهالي ده اجتماع مي كنند و دو نفر كه مهارت كامل در اين ورزش دارند ، داوطلب بازي مي شوند و در حالي كه كمربند خود را محكم بسته و كلاه بختياري بر سر دارند با دو چوب به طول يك متر و حداكثر قطر سه سانتي متر كه بيشتر از چوب ارژن يا كيكم است و در جنگل هاي لرستان فراوان يافت مي شود ، يكي در حال دفاع و ديگري در حال حمله در مقابل يكديگر قرار مي گيرند و با اجازه داور كه ريش سفيد و بزرگ ده نيز هست ، جنگ چوب را شروع مي كنند ، تماشاچيان هم با اداي كلماتي نظير كُر نترس (پسر نترس)بكش ، بزن و پيش بيا طرفين را تهيج يا موجب ترس و هراس يك طرف و تقويت طرف ديگر مي شوند ، تا اينكه يكي از آنها به زمين مي افتد و تسليم مي شود و سپس به برنده جوايزي اهدا مي شود . وقت اين بازي يك ساعت است .

 

اين ورزش رزمي بيشتر به شمشيربازي و جنگ شمشير شبيه است و جوانان با يادگيري آن در قديم آمادگي خود را براي شركت در جنگ ها حفظ مي كردند.معرفي بازي چوب بازي
iconبازدید: iconدسته: بازي هاي محلي - چوب بازي

چوب بازي در كليه روستاهاي بختياري نشين زز و ماهرو ذلقي و پاچه لك اليگودرز رايج است . اين بازي سابقه اي تاريخي دارد و در حقيقت يك نوع رقص رزمي محسوب مي شود . بازي دونفره بوده و با استفاده از چوب پاي حريف را هدف قرار مي دهند ، دو نفر حريف كه مهارت زيادي در چوب بازي دارند با چوب هاي قطور و محكمي كه در دست دارند به پاي يكديگر حمله مي كنند .
يك نفر چوب خود را به عنوان حفاظ ، مقابل پاي خود قرار مي دهد و طرف ديگر به او حمله مي كند و مرتبا دو بازيكن جاي خود را درحالت دفاع و حمله تعويض مي نمايند .
هنگام بازي آهنگ مخصوصي نيز با طبل نواخته مي شود ، وقت مسابقه يك ساعت و نيم است و بيشتر در جشن ها و عروسي ها انجام مي گيرد .

 

دو نفر حريف كه مهارت زيادي در چوب بازي دارند با چوب هاي قطور و محكمي كه در دست دارند به پاي يكديگر حمله مي كنند .معرفي بازي طاق پل
iconبازدید: iconدسته: بازي هاي محلي - طاق پل

در اين مسابقه دو تيم شركت دارند و بازيكنان هر تيم بين 4 تا 6 نفر است ، زمين بازي زميني است مسطح به ابعاد ده در ده متر كه در وسط آن دايرهاي به قطر دو متر رسم مي كنند مقررات و چگونگي بازي ، به قيد قرعه يك گروه وسط زمين قرار گرفته افراد آن دو دست خود را روي كتف همديگر قرار ميدهند و يك نفر به عنوان سرمرد يك دستش را در حال چرخيدن روي نفرات حلقه زده يا طاق زده قرار ميدهد و مراقب است تا افراد تيم مخالف سوار طاق نشوند و با پرتاب پا به طرف حريفان آنها را دفع ميكند و اگر حتي يك نفر از تيم مهاجم را بزند آن وقت تيم مهاجم بايد طاق تشكيل دهد و اين بار نوبت تيم مدافع يا تيمي است كه در وسط طاق بسته بوده است و بايد سوار طاق شود اين بازي تا موعد مقرر يا زماني كه بازيكنان خسته ميشوند ادامه مييابد نكات زير بايد در اين بازي رعايت شود:

1. سر مرد (كاپيتان) بايد طوري دور بزند كه نگذارد هيچكدام از افراد تيم نزديك طاق شوند .
2. حريف بايد طوري بپرد كه قبل از سوار شدن بر طاق پاي سر مرد به او نخورد .
3. سر مرد بايد از همه بلند قدتر و چابك تر باشد .
4. اگر همگي سوار شوند و طاق بشكند ، دوباره اين بازي تكرار و ادامه پيدا مي كند .
5. بايد قبلا قيد شود كه سوار سرمرد شدن جز بازي هست يا نه .

 

به قيد قرعه يك گروه وسط زمين قرار گرفته افراد آن دو دست خود را روي كتف همديگر قرار ميدهند و يك نفر به عنوان سرمرد يك دستش را در حال چرخيدن روي نفرات حلقه زده يا طاق زده قرار ميدهد و مراقب است تا افراد تيم مخالف سوار طاق نشوند .معرفي بازي محلي دال پلان
iconبازدید: iconدسته: بازي هاي محلي - دال پلان

در بازي دال پلان ، دو گروه شركت دارند . هر گروه بين 3 تا 5 نفر و محل برگزاري مسابقه زمين مسطحي با 20 متر طول و 5 متر عرض است . پس از يارگيري ، زمين به وسيله قرعه انتخاب و سپس بازي شروع مي شود . هر نفر حق دارد يك سنگ ( به طرف دال حريف ) پرتاب كند و اگر هر سه دال حريف را بزند و از دال هاي خودشان هيچ كدام نيفتاده باشد يك امتياز كامل كسب خواهد كرد .
طريقه چيدن دال ها ( هدف ها ) بدين شكل است كه هر تيم مي تواند سه عدد دال ( سنگ ) به اندازه ي تقريبي ده سانتي متر عرض و بيست سانتي متر ارتفاع به فاصله هاي مساوي حدود دو متر بكارد ، حد فاصل دال هاي خودي تا دال هاي حريف 10 تا 15 متر است . اگر دال هاي حريف افتاده و يك يا دو تا از دال هاي خودي نيز افتاده باشد ، نيم امتياز محسوب شده و در پايان تيمي كه امتياز بيشتري كسب كرده ، برنده و جايزه دريافت مي كند .
وقت و يا سقف امتياز مسابقه قراردادي و با توافق طرفين تعيين مي شود .

 

هر نفر حق دارد يك سنگ ( به طرف دال حريف ) پرتاب كند و اگر هر سه دال حريف را بزند و از دال هاي خودشان هيچ كدام نيفتاده باشد يك امتياز كامل كسب خواهد كرد .
گالری تصاویرX