لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

پل سه پله (كر و دت)
iconبازدید: iconدسته: كوهدشت - پل سه پله (كر و دت)

اين بنا در منطقه سر طرهان شهرستان كوهدشت بر روي رودخانه سيمره در حد فاصل استان لرستان و ايلام قرار دارد . پل در تنگترين بستر رودخانه سيمره ، در محلي بنام سي پله واقع شده است اين پل در مسير يكي از راههاي باستاني قرار داشته كه سبب ارتباط كرمانشاهان ، ايلام و لرستان (سرطرهان ) بوده است .
پل ياد شده داراي 4 چشمه طاق بوده كه اكنون تنها دو چشمه طاق آن باقي است . پنهاي هر پايه آن 5/6 متر و طول آن 17 متر است . اندازه سنگهايي كه در پايه به كار رفته 60×60×100سانتيمتر وبعضي نيز بزرگترند . روي هريك از اين سنگها علامت مشخصي كنده شده است . مصالح بنا از گچ و سنگ است . در آثار مورخان دوره اسلامي اشاره اي به اين پل نشده است . اين پل سترگ از آثار منحصر به فرد دوره ساساني بوده و به شماره 4511 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

 

اين پل در مسير يكي از راههاي باستاني قرار داشته كه سبب ارتباط كرمانشاهان ، ايلام و لرستان (سرطرهان ) بوده است .غار كوگان
iconبازدید: iconدسته: پلدختر - غار كوگان

اين غار شگفت انگيز و زيبا در شهرستان پلدختر واقع شده است . ورودي غار بصورت چهار گوش در اندازه 50/2 * 20/2 متر است و به سمت شمال باز مي شود . غار شامل دو طبقه مي باشد ، طبقه اول از چهار اتاق و فضاهاي مرتبط به هم تشكيل شده است . طبقه دوم غار حدوداً 40/3 متر بالاتر از كف قسمت اول غار است .
اين غار داراي اتاقهايي جهت استفاده بوده و نمونه اي ازمعماري صخره اي اشكاني است ، علاوه بر آن اثر مذكور به آيين مهر نسبت داده شده است . مساحت كلي فضاهاي تعبيه شده در اين غار دست ساز حدود 281 متر مربع است . از نكات قابل تأمل در اين غار مخازن آب در داخل اتاق هاست . اين غار مربوط به دوره اشكاني (پارتي )و به شماره 2660 در فهرست آثارملي ايران به ثبت رسيده است.

 

اين غار داراي اتاقهايي جهت استفاده بوده و نمونه اي ازمعماري صخره اي اشكاني است ، علاوه بر آن اثر مذكور به آيين مهر نسبت داده شده است .كاروانسراي چمشك
iconبازدید: iconدسته: پلدختر - كاروانسراي چشمك

اين بنا در منطقه چمشك از توابع شهرستان پلدختر و در مسير راه باستاني شاپور خواست به خوزستان قرار گرفته است . شكل اصلي بنا به صورت چهار ضلعي و ارتفاع آن به 5 متر مي رسد طول و عرض باروي اين كاروانسرا 44*48 متر و ورودي آن به سمت جنوب و هلالي شكل است و داراي 12 اتاق و از دو قسمت ساخته شده است كه قسمتي براي سكونت كاروانيان و قسمتي ديگر جهت نگهداري چهارپايان مورد استفاده قرار گرفته است .
مصالح مورد استفاده در اين بنا سنگ ، گچ و ملات مي باشد . ناودانهاي آن همه از سنگ و داراي بارويي با كنگره هاي نيم دايره است . اين كاروانسرا دومين منزل از خرم آباد به خوزستان است كه پس از آن كاروانسراهاي قلعه نصير ، اوسر ، ميشوند ، چارتا و قلعه رزه واقع شده اند . بناي مذكور مربوط به دوره صفويه مي باشد(شاه عباس اول ) وبه شماره 2119 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

 

اين كاروانسرا دومين منزل از خرم آباد به خوزستان است كه پس از آن كاروانسراهاي قلعه نصير ، اوسر ، ميشوند ، چارتا و قلعه رزه واقع شده اند .پل كلهرت (ممولو)
iconبازدید: iconدسته: پلدختر - پل كلهرت ( ممولو)

اين پل در بخش معمولان از توابع شهرستان پلدختر واقع شده است . پايه هاي آن بصورت بيضي شكل است و از ويژگي هاي آن مي توان به وجود سكويي در داخل دو پايه اصلي پل نام برد . اين سكو از 12 پله ساخته شده وكاربرد آن دقيقاً روشن نيست ولي احتمالاً به عنوان پشت بند از آن استفاده شده است . رنگ ملات پل در قسمت پايه ها متمايل به قرمز است كه به علت تركيب آن با يك نوع شن قرمز رنگ و همچنين يك نوع گياه به نام تره پي استفاده شده است .
كتيبه ايي در قسمت غربي پل بر سينه كوه بالاتر از مسير گذر روي پل به طرف شمال غربي آن به دستور بدر بن حسنويه نوشته شده است و قرينه آن در قسمت جنوب بر سينه كوه وجود داشته كه متأسفانه به علت عمليات راهسازي تخريب گرديده است . اين پل در ادوار مختلف مورد استفاده قرار گرفته است بيشتر قسمتهاي آن مربوط به زمان بدر بن حسنويه ( 374 هـ .ق ) مي باشد . اين بنا به شماره 2586 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

 

رنگ ملات پل در قسمت پايه ها متمايل به قرمز است كه به علت تركيب آن با يك نوع شن قرمز رنگ و همچنين يك نوع گياه به نام تره پي استفاده شده است .پل گاوميشان
iconبازدید: iconدسته: پلدختر - پل گاو ميشان

اين پل در فاصله30 كليومتري شهرستان پلدختر و برفراز رودخانه سيمره در حد فاصل استانهاي ايلام و لرستان احداث شده است . جهت پل شمال شرقي به جنوب غربي مي باشد . طول آن حدود 175 متر و عرض گذرسطح پل نزديك به 8 متر و20 سانتيمتراست ، و در حال حاضر داراي 6 چشمه طاق مي باشد . پهناي پاتاقها , يا حدفاصل چشمه ها از 5/2تا 25متر متغير است . عرض چشمه اصلي اين پل حدود 33متر و70 سانتيمتر و مصالح اصلي آن را ملاط , آجر و سنگ تشكيل مي دهند .
معماري پاتاقها به سبك معماري دوره ساساني است اما در چشمه طاقها آثار مرمت دوره هاي صفوي و قاجاري ديده مي شود . بنا به گفته برخي مورخان نامگذاري اين پل به گاوميش را به جهت پرورش گاوميش در منطقه بوده است اما با توجه به اهميت گاو در آيين مهر پرستي ممكن است اين نام از آيين مهرپرستي ماخوذ شده باشد . اين پل كه از بناهاي عظيم دوره ساساني است به شماره 2222 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

 

بنا به گفته برخي مورخان نامگذاري اين پل به گاوميش را به جهت پرورش گاوميش در منطقه بوده است اما با توجه به اهميت گاو در آيين مهر پرستي ممكن است اين نام از آيين مهرپرستي ماخوذ شده باشد .
گالری تصاویرX