لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

بررسي ضرب آهنگ ترانه ها در موسيقي لرستان
iconبازدید: iconدسته: استان لرستان - موسيقي قوم لر
همت علي سالم در حال نواختن ساز تال ۴ سيم

موسيقي و ترانه‌هاي مردم لر معمولاً در ميزانهاي مرسوم۴/۲، ۸/۶، ۸/۷ اجرا مي‌شوند . همانطور كه مشاهده مي‌شود اين وزنها در موسيقي مردم كرد نيز وجود دارند . اما نكته قابل ملاحظه در اين ميان نحوه اجراي تاكيدها در هر قوم است كه باعث تفاوت و ايجاد ويژگي براي هر قوم مي‌گردد . در تعدادي از ترانه‌ها شروع ملودي با سكوت همراه است (وجه مشترك با قوم كرد) ، ليكن در اجراها همواره چوبي لري كه به زبان چوبي سه پا ناميده مي‌شود ، با چوبي كردي متفاوت است . به اين معنا كه فرم قطعه مانند چوبي كردي است اما نوازنده تنبك ضربه‌ها را به قسمت ثابتي از پوست وارد مي‌سازد كه در طول اجراها تاكيدها به گوش مي‌رسد . در اجراي ريتم۸/۶ نيز اين تفاوت نسبت به ريتم سماع در موسيقي كردي مشهود است .

 

نكته قابل ملاحظه در اين ميان نحوه اجراي تاكيدها در هر قوم است كه باعث تفاوت و ايجاد ويژگي براي هر قوم مي‌گردد .

گالری تصاویرX