لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

پل گاوميشان
iconبازدید: iconدسته: پلدختر - پل گاو ميشان

اين پل در فاصله30 كليومتري شهرستان پلدختر و برفراز رودخانه سيمره در حد فاصل استانهاي ايلام و لرستان احداث شده است . جهت پل شمال شرقي به جنوب غربي مي باشد . طول آن حدود 175 متر و عرض گذرسطح پل نزديك به 8 متر و20 سانتيمتراست ، و در حال حاضر داراي 6 چشمه طاق مي باشد . پهناي پاتاقها , يا حدفاصل چشمه ها از 5/2تا 25متر متغير است . عرض چشمه اصلي اين پل حدود 33متر و70 سانتيمتر و مصالح اصلي آن را ملاط , آجر و سنگ تشكيل مي دهند .
معماري پاتاقها به سبك معماري دوره ساساني است اما در چشمه طاقها آثار مرمت دوره هاي صفوي و قاجاري ديده مي شود . بنا به گفته برخي مورخان نامگذاري اين پل به گاوميش را به جهت پرورش گاوميش در منطقه بوده است اما با توجه به اهميت گاو در آيين مهر پرستي ممكن است اين نام از آيين مهرپرستي ماخوذ شده باشد . اين پل كه از بناهاي عظيم دوره ساساني است به شماره 2222 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

 

بنا به گفته برخي مورخان نامگذاري اين پل به گاوميش را به جهت پرورش گاوميش در منطقه بوده است اما با توجه به اهميت گاو در آيين مهر پرستي ممكن است اين نام از آيين مهرپرستي ماخوذ شده باشد .

گالری تصاویرX