لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

معرفي بازي محلي دال پلان
iconبازدید: iconدسته: بازي هاي محلي - دال پلان

در بازي دال پلان ، دو گروه شركت دارند . هر گروه بين 3 تا 5 نفر و محل برگزاري مسابقه زمين مسطحي با 20 متر طول و 5 متر عرض است . پس از يارگيري ، زمين به وسيله قرعه انتخاب و سپس بازي شروع مي شود . هر نفر حق دارد يك سنگ ( به طرف دال حريف ) پرتاب كند و اگر هر سه دال حريف را بزند و از دال هاي خودشان هيچ كدام نيفتاده باشد يك امتياز كامل كسب خواهد كرد .
طريقه چيدن دال ها ( هدف ها ) بدين شكل است كه هر تيم مي تواند سه عدد دال ( سنگ ) به اندازه ي تقريبي ده سانتي متر عرض و بيست سانتي متر ارتفاع به فاصله هاي مساوي حدود دو متر بكارد ، حد فاصل دال هاي خودي تا دال هاي حريف 10 تا 15 متر است . اگر دال هاي حريف افتاده و يك يا دو تا از دال هاي خودي نيز افتاده باشد ، نيم امتياز محسوب شده و در پايان تيمي كه امتياز بيشتري كسب كرده ، برنده و جايزه دريافت مي كند .
وقت و يا سقف امتياز مسابقه قراردادي و با توافق طرفين تعيين مي شود .

 

هر نفر حق دارد يك سنگ ( به طرف دال حريف ) پرتاب كند و اگر هر سه دال حريف را بزند و از دال هاي خودشان هيچ كدام نيفتاده باشد يك امتياز كامل كسب خواهد كرد .
گالری تصاویرX