لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

محوطه باستاني سرخ دم لري
iconبازدید: iconدسته: كوهدشت - سرخ دم لري

در شرق شهر كوهدشت محوطه اي باستاني وجود داردكه به واسطه قرمز بودن خاك دامنه كوه به سرخ دم معروف است . اين سايت عظيم باستاني كه دكتر اشميت اولين باردر آن حفاري نمود نتايج مهمي را پيش روي محققان گذاشت . كشف معبدي به شيوه و سبك آشوري در اين نقطه دليل بر نفوذ و تاثير هنر آشوري بر منطقه لرستان است . در اين عبادت گاه اشياء نذري كه در داخل ديواره معبد كار گذاشته بودند كشف شد , همچنين آيينه هاي برنزي (مفرغي) , مهره هاي استوانه اي و مجسمه هاي كوچكي از مرد و زن مشاهده وكشف شد .
عبادت گاهي كه در اين مقطع زماني وجود داشته است متعلق به گروه هايي بوده كه از سراسر استان در اين معبد اجتماع كرده و آداب خاص ديني خود را انجام داده اند . اشيا مفرغي سرخ دم لري اينك زينت بخش موزه هاي ملي و شخصي دنياست .

 

عبادت گاهي كه در اين مقطع زماني وجود داشته است متعلق به گروه هايي بوده كه از سراسر استان در اين معبد اجتماع كرده و آداب خاص ديني خود را انجام داده اند .
گالری تصاویرX