لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

محوطه باستاني سرخ دم لكي
iconبازدید: iconدسته: كوهدشت - سرخ دم لكي

اين محوطه درقسمت شمالي دشت كوهدشت به فاصله 6 كيلومتر از مركز شهر و در دامنه ي كوه چنگري واقع شده است . آثار موجود در آن نشان ميدهد كه وضعيت كوه در نحوه انتخاب مكان نقش اساسي را ايفا نموده است . به طوري كه حصار مكشوفه بنابر وضعيت كوه ساخته شده و در كنار پرتگاه هاي كوه عملكرد تدافعي آن را مشخص تر نموده است . اين محوطه علاوه برحصار از تختگاه ، شاه نشين و منازل مسكوني تشكيل گرديده كه شاه نشين آن مسلط بر همه قسمتهاي حصار است .
در اين محوطه سنگ هاي حجاري شده با نقش شير بالدار و درخت زندگي و همچنين قطعات سفالي از نوع سفال لعابدار با نقش كنده زير لعاب متعلق به قرون 7 و 8 هـ . ق و سفالينه هاي هزاره اول بدست آمده است . كاوشهاي باستان شناسي در اين محوطه از سال 1377 آغاز و تاكنون ادامه دارد . اشياء بدست آمده علاوه بر چند قطعه سنگ با نقش شير بالدار يك قطعه تابوت سفالي و يك هاون سنگي ، دو كوزه سفالي كوچك و يك سنجاق مفرغي مي باشند كه در حفريات باستان شناسي بدست آمده اند . در فاصلة 30 كيلومتري اين محوطه در دامنه كوه كر شوراب روستائي به اسم سرخ دم لري وجود دارد كه در طي سالهاي قبل از انقلاب به سرپرستي آقاي اشميت مورد كاوش قرار گرفته است . اين محوطه باستاني( احتمالامربوط به سده 5الي7 ق.م)است كه به شماره 3638 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

 

اين محوطه علاوه برحصار از تختگاه ، شاه نشين و منازل مسكوني تشكيل گرديده كه شاه نشين آن مسلط بر همه قسمتهاي حصار است .
گالری تصاویرX