لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

پل تاريخي پلدختر
iconبازدید: iconدسته: پلدختر - پل دختر

اين بنا كه از آثار ارزنده معماري پيش از اسلام در لرستان محسوب مي گردد در ورودي شهر پلدختر واقع شده است . اين دومين پلي است كه در لرستان به نام «كر و دت » يا پل دختر مشهور است . هرچند اين بنا در قرن4ه.ق. مورد مرمت وتجديد بنا قرارگرفته است ، اما اصل آن بنا به احتمال قريب يقين مربوط به دوره ساساني است . جهت پل ، شرقي غربي و طول آن 270 متر مي باشد . پايه هاي پهن و قطور آن كه از سنگهاي پاك تراش ساخته شده اند در داخل رودخانه هنوز پا برجاست . تنها يك طاق از پل موجود است كه جاده خرم آباد- انديمشك از زير آن مي گذشت .
بلنداي اين طاق 18 متر از سطح آسفالت است ونزديك به 30 متر از آب رودخانه ارتفاع دارد . عرض چشمه موجود 11/30 متر است . درباره وجهه تسميه پل ، برخي آنرا منتسب به ايزد بانو آناهيتا مي دانند . بي ترديد اين پل اهميت ويژه اي در ارتباط بين مناطق جنوب با غرب و مركز وشمال داشته وعلاوه براتصال لرستان و ايلام راه اصلي شاپورخواست به جندي شاپور شهر قديمي خوزستان (دوره ساساني) به شمار مي رفته است . اين بنا به شماره 1678 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

گالری تصاویرX