لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

مناره آجري
iconبازدید: iconدسته: خرم آباد - مناره آجری

اين يادمان ارزشمند، بنائي است استوانه اي شكل در قسمت جنوبي شهر خرم آباد كه به عنوان ميل راهنما و جهت هدايت كاروان ها در كنار شهر قديم شاپور خواست احداث گرديده است . بقاياي معماري سنگ و گچ با ديوارهاي ضخيم در مجاورت مناره (پارك ، ميدان شقايق فعلي ) بيانگر وجود تأٍسيساتي نظير كاروانسرا و مسجد و .... گرداگرد بنا در گذشته مي باشد . با توجه به سبك معماري بنا ، احتمالاً تاريخ ساخت آن به دوره فرمانروائي ديليمان برميگردد .
بلنداي آن بر اثر عوامل طبيعي كاهش يافته و اكنون با احتساب پايه سنگي ، ارتفاع آن به 30 متر مي رسد . قطر بنا در پائين ترين قسمت به 5/4 متر كاهش مي يابد . فضاي داخلي آن از 99 پله تشكيل شده است . ورودي مناره در جبهه غربي روي سطح پايه قرار گرفته است . اين بناي ارزشمند مربوط به دوره آل بويه (ديلميان ) ميباشد و به شماره 376 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

 

بلنداي آن بر اثر عوامل طبيعي كاهش يافته و اكنون با احتساب پايه سنگي ، ارتفاع آن به 30 متر مي رسد .
گالری تصاویرX