لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

امام زاده جعفر بروجرد
iconبازدید: iconدسته: بروجرد - امام زاده جعفر

اين بناي مذهبي و تاريخي در قسمت شرقي شهر بروجرد واقع شده است . به استناد كتيبه هاي موجود امام زاده جعفر (ع) فرزند امام موسي كاظم (ع) است اما برخي از منابع و متون تاريخي با پنج (5) واسطه نسبت اين امام زاده را به امام سجاد(ع) مرتبط مي سازند . ساختمان گنبد هرمي شكل مي باشد . اين آرامگاه نمونه اي بسيار زيبا از هنر و معماري عهد سلجوقي است . داخل حرم هشت ضلعي بوده و در وسط آن معجري از چوب و ورشو ساخته شده است . اين معجر روي قبري كه شش پله پايينتر از حرم است قرار دارد .طبقات بقعه غير از مخروط انتهايي 18 طبقه است .
تاريخ وفات امام زاده جعفر 525 هـ .ق است اندازه كلي زير بناي مقبره 22*20 و ارتفاع آن 20 متر است سقف آن روپوش و نماي بيروني آن هرمي شكل با مصالح آجر و كاشي و داخل بنا آينئه كاري است برروي درب كنده كاري شده آن آياتي از قرآن كنده كاري شده است . اين مقبره در سال 1208 به فرمان تقي خان حاكم آن زمان بروجرد تعمير و مرمت شده است .در محوطه اين امامزاده پنجاه اصله درخت موجود است كه دو اصله آن چنار و يكي از آنها 380 سال قدمت دارد . بناي مذكور مربوط به دوره سلجوقي (717هق) وبه شماره 1855 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

 

به استناد كتيبه هاي موجود امام زاده جعفر (ع) فرزند امام موسي كاظم (ع) است اما برخي از منابع و متون تاريخي با پنج (5) واسطه نسبت اين امام زاده را به امام سجاد(ع) مرتبط مي سازند .امام زاده ابراهيم نور آباد
iconبازدید: iconدسته: نورآباد - امام زاده ابراهيم

در دره اي بين كوه مهراب و دامنه هاي سركشتي مقبره اي تاريخي و مذهبي بنام باباي بزرگ قرار دارد . گنبد آجري و تزئينات داخلي آن ويژگيهاي معماري قرن 7 هجري و قاجاري را دارد .
در لرستان لفظ بابا به پيران و مرشدان اهل حق گفته مي شود . همچنين گفته مي شود كه نام صاحب گنبد ابراهيم از فرزندان حضرت موسي بن جعفر (ع) است . داخل گنبد هشت ضعلي و ورودي آن از طرف شمال است . اين مقبره ساده قابل مقايسه با بناهاي دوره صفويه مي باشد. امام زاده ابراهيم نزد اهالي نورآباد و كوهدشت داراي احترام و قداست خاصي است .

 

همچنين گفته مي شود كه نام صاحب گنبد ابراهيم از فرزندان حضرت موسي بن جعفر (ع) است .امامزاده قاسم ازنا
iconبازدید: iconدسته: ازنا - امام زاده قاسم

اين بنا در شهرستان ازنا و در دهستان چاپلق واقع شده است . كتيبه كنده كاري شده بر روي در ورودي بقعه و بر حاشيه ضريح ( صندوق قبر ) سالهاي 738 و 808 و 850 ه.ق. را نشان مي دهد . قديمي ترين قسمت بنا را دروازه ورودي و گنبد خانه آن تشكيل مي دهد ، كه داراي مشخصه هاي زمان ايلخاني و بر روي آن آياتي از قرآن كنده كاري شده است . گنبد امام زاده كه شانزده تركي است به صورت دو پوشه ساخته شده است و بر روي گريوگنبد شانزده ضلعي استوار شده است .
باني بقعه حضرت سيداحمد المدني ملقب به مير نظام الدين و سبب انتساب نام امام زاده قاسم تدفين دو امام زاده بزرگوار در آن مي باشد . بناي مذكور مربوط به دوره ايلخاني ( قرن 8 هق.) و به شماره 1757 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

 

باني بقعه حضرت سيداحمد المدني ملقب به مير نظام الدين و سبب انتساب نام امام زاده قاسم تدفين دو امام زاده بزرگوار در آن مي باشد .پل سه پله (كر و دت)
iconبازدید: iconدسته: كوهدشت - پل سه پله (كر و دت)

اين بنا در منطقه سر طرهان شهرستان كوهدشت بر روي رودخانه سيمره در حد فاصل استان لرستان و ايلام قرار دارد . پل در تنگترين بستر رودخانه سيمره ، در محلي بنام سي پله واقع شده است اين پل در مسير يكي از راههاي باستاني قرار داشته كه سبب ارتباط كرمانشاهان ، ايلام و لرستان (سرطرهان ) بوده است .
پل ياد شده داراي 4 چشمه طاق بوده كه اكنون تنها دو چشمه طاق آن باقي است . پنهاي هر پايه آن 5/6 متر و طول آن 17 متر است . اندازه سنگهايي كه در پايه به كار رفته 60×60×100سانتيمتر وبعضي نيز بزرگترند . روي هريك از اين سنگها علامت مشخصي كنده شده است . مصالح بنا از گچ و سنگ است . در آثار مورخان دوره اسلامي اشاره اي به اين پل نشده است . اين پل سترگ از آثار منحصر به فرد دوره ساساني بوده و به شماره 4511 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

 

اين پل در مسير يكي از راههاي باستاني قرار داشته كه سبب ارتباط كرمانشاهان ، ايلام و لرستان (سرطرهان ) بوده است .غار كوگان
iconبازدید: iconدسته: پلدختر - غار كوگان

اين غار شگفت انگيز و زيبا در شهرستان پلدختر واقع شده است . ورودي غار بصورت چهار گوش در اندازه 50/2 * 20/2 متر است و به سمت شمال باز مي شود . غار شامل دو طبقه مي باشد ، طبقه اول از چهار اتاق و فضاهاي مرتبط به هم تشكيل شده است . طبقه دوم غار حدوداً 40/3 متر بالاتر از كف قسمت اول غار است .
اين غار داراي اتاقهايي جهت استفاده بوده و نمونه اي ازمعماري صخره اي اشكاني است ، علاوه بر آن اثر مذكور به آيين مهر نسبت داده شده است . مساحت كلي فضاهاي تعبيه شده در اين غار دست ساز حدود 281 متر مربع است . از نكات قابل تأمل در اين غار مخازن آب در داخل اتاق هاست . اين غار مربوط به دوره اشكاني (پارتي )و به شماره 2660 در فهرست آثارملي ايران به ثبت رسيده است.

 

اين غار داراي اتاقهايي جهت استفاده بوده و نمونه اي ازمعماري صخره اي اشكاني است ، علاوه بر آن اثر مذكور به آيين مهر نسبت داده شده است .
گالری تصاویرX