لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

بررسي و تحليل ملودي ترانه‌ها در موسيقي لرستان
iconبازدید: iconدسته: استان لرستان - موسيقي قوم لر
كمانچه شش تكه پشت باز، موزه فلك‌الافلاك

قوم لر به ويژه در منطقه لرستان نسبت به ساير اقوام بيشترين بهره را از دستگاه ماهور برده‌اند . آميختگي فرهنگي با اين دستگاه سبب ايجاد گوشه شيرين خسرو در ماهور شده است . چنين گوشه‌اي در موسيقي سنتي ايران در دستگاه شور وجود دارد و اجراي اين گوشه در دستگاه ماهور ، منحصر به قوم لر است . در مناطق بختياري تشمالها افرادي هستند كه به اجراي موسيقي اشتغال دارند . نغمه‌هاي اين ناحيه معمولاً در دستگاه شور نواخته مي‌شود و در قالب اشعار غزل گونه و عاشقانه ، گاهي شرح زندگي قوم و ايل و گاه در قالب لالايي‌هاي مادرانه متجلي مي‌شوند . نغمه‌هاي فراواني از جمله علي سونه لري يا شيرين خسرو وجود دارند كه داراي ريتم آزاد هستند .

قوم لر به ويژه در منطقه لرستان نسبت به ساير اقوام بيشترين بهره را از دستگاه ماهور برده‌اند .

 

ساز كمانچه به عنوان ساز رسمي مردم لر ايفاي نقش مي‌كند . نحوه نوازندگي و ايجاد ويبراسيونها توسط نوازندگان محلي باعث مي‌گردد نوعي لهجه خاص مربوط به اين قوم در ملودي‌ها طنين بيندازد . اين لهجه ملوديك ناشي از اجراي زينت‌هاي خاص توسط نوازندگان و تاكيد بر فواصلي است كه با آنچه مبناي فواصل موسيقي غربي است ، تفاوت دارد . همچنين در بسياري از قسمت‌ها شروع از درجه دوم (نت ر) است و در مواردي ايست قطعات نيز بر اين درجه استوار است كه باعث تفاوتهايي در نحوه بيان با دستگاه ماهور در رديف مي‌گردد .
ملودي‌ها در سه بخش باستاني(شامل كلام‌ها) ، روستايي(همراه با دوزله و دهل) و شهري(همراه با كمانچه و گاه در كنار ساير سازها) قرار مي‌گيرند . فواصل موسيقي باستاني با تفاوتهايي اندكي منطبق بر فواصل موسيقي تنبوري در قوم كرد است . از جمله اين نغمه‌هاي باستاني مي‌توان به مقام‌هاي سحري، هوره و چمري اشاره نمود .

 

نحوه نوازندگي و ايجاد ويبراسيونها توسط نوازندگان محلي باعث مي‌گردد نوعي لهجه خاص مربوط به اين قوم در ملودي‌ها طنين بيندازد .بررسي ضرب آهنگ ترانه ها در موسيقي لرستان
iconبازدید: iconدسته: استان لرستان - موسيقي قوم لر
همت علي سالم در حال نواختن ساز تال ۴ سيم

موسيقي و ترانه‌هاي مردم لر معمولاً در ميزانهاي مرسوم۴/۲، ۸/۶، ۸/۷ اجرا مي‌شوند . همانطور كه مشاهده مي‌شود اين وزنها در موسيقي مردم كرد نيز وجود دارند . اما نكته قابل ملاحظه در اين ميان نحوه اجراي تاكيدها در هر قوم است كه باعث تفاوت و ايجاد ويژگي براي هر قوم مي‌گردد . در تعدادي از ترانه‌ها شروع ملودي با سكوت همراه است (وجه مشترك با قوم كرد) ، ليكن در اجراها همواره چوبي لري كه به زبان چوبي سه پا ناميده مي‌شود ، با چوبي كردي متفاوت است . به اين معنا كه فرم قطعه مانند چوبي كردي است اما نوازنده تنبك ضربه‌ها را به قسمت ثابتي از پوست وارد مي‌سازد كه در طول اجراها تاكيدها به گوش مي‌رسد . در اجراي ريتم۸/۶ نيز اين تفاوت نسبت به ريتم سماع در موسيقي كردي مشهود است .

 

نكته قابل ملاحظه در اين ميان نحوه اجراي تاكيدها در هر قوم است كه باعث تفاوت و ايجاد ويژگي براي هر قوم مي‌گردد .امام زاده جعفر بروجرد
iconبازدید: iconدسته: بروجرد - امام زاده جعفر

اين بناي مذهبي و تاريخي در قسمت شرقي شهر بروجرد واقع شده است . به استناد كتيبه هاي موجود امام زاده جعفر (ع) فرزند امام موسي كاظم (ع) است اما برخي از منابع و متون تاريخي با پنج (5) واسطه نسبت اين امام زاده را به امام سجاد(ع) مرتبط مي سازند . ساختمان گنبد هرمي شكل مي باشد . اين آرامگاه نمونه اي بسيار زيبا از هنر و معماري عهد سلجوقي است . داخل حرم هشت ضلعي بوده و در وسط آن معجري از چوب و ورشو ساخته شده است . اين معجر روي قبري كه شش پله پايينتر از حرم است قرار دارد .طبقات بقعه غير از مخروط انتهايي 18 طبقه است .
تاريخ وفات امام زاده جعفر 525 هـ .ق است اندازه كلي زير بناي مقبره 22*20 و ارتفاع آن 20 متر است سقف آن روپوش و نماي بيروني آن هرمي شكل با مصالح آجر و كاشي و داخل بنا آينئه كاري است برروي درب كنده كاري شده آن آياتي از قرآن كنده كاري شده است . اين مقبره در سال 1208 به فرمان تقي خان حاكم آن زمان بروجرد تعمير و مرمت شده است .در محوطه اين امامزاده پنجاه اصله درخت موجود است كه دو اصله آن چنار و يكي از آنها 380 سال قدمت دارد . بناي مذكور مربوط به دوره سلجوقي (717هق) وبه شماره 1855 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

 

به استناد كتيبه هاي موجود امام زاده جعفر (ع) فرزند امام موسي كاظم (ع) است اما برخي از منابع و متون تاريخي با پنج (5) واسطه نسبت اين امام زاده را به امام سجاد(ع) مرتبط مي سازند .امام زاده ابراهيم نور آباد
iconبازدید: iconدسته: نورآباد - امام زاده ابراهيم

در دره اي بين كوه مهراب و دامنه هاي سركشتي مقبره اي تاريخي و مذهبي بنام باباي بزرگ قرار دارد . گنبد آجري و تزئينات داخلي آن ويژگيهاي معماري قرن 7 هجري و قاجاري را دارد .
در لرستان لفظ بابا به پيران و مرشدان اهل حق گفته مي شود . همچنين گفته مي شود كه نام صاحب گنبد ابراهيم از فرزندان حضرت موسي بن جعفر (ع) است . داخل گنبد هشت ضعلي و ورودي آن از طرف شمال است . اين مقبره ساده قابل مقايسه با بناهاي دوره صفويه مي باشد. امام زاده ابراهيم نزد اهالي نورآباد و كوهدشت داراي احترام و قداست خاصي است .

 

همچنين گفته مي شود كه نام صاحب گنبد ابراهيم از فرزندان حضرت موسي بن جعفر (ع) است .امامزاده قاسم ازنا
iconبازدید: iconدسته: ازنا - امام زاده قاسم

اين بنا در شهرستان ازنا و در دهستان چاپلق واقع شده است . كتيبه كنده كاري شده بر روي در ورودي بقعه و بر حاشيه ضريح ( صندوق قبر ) سالهاي 738 و 808 و 850 ه.ق. را نشان مي دهد . قديمي ترين قسمت بنا را دروازه ورودي و گنبد خانه آن تشكيل مي دهد ، كه داراي مشخصه هاي زمان ايلخاني و بر روي آن آياتي از قرآن كنده كاري شده است . گنبد امام زاده كه شانزده تركي است به صورت دو پوشه ساخته شده است و بر روي گريوگنبد شانزده ضلعي استوار شده است .
باني بقعه حضرت سيداحمد المدني ملقب به مير نظام الدين و سبب انتساب نام امام زاده قاسم تدفين دو امام زاده بزرگوار در آن مي باشد . بناي مذكور مربوط به دوره ايلخاني ( قرن 8 هق.) و به شماره 1757 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

 

باني بقعه حضرت سيداحمد المدني ملقب به مير نظام الدين و سبب انتساب نام امام زاده قاسم تدفين دو امام زاده بزرگوار در آن مي باشد .
گالری تصاویرX